• No products in the cart.
View Cart
Subtotal: 0,00
Menu

MEC Poker Open Online

No MEC Poker Open in April

Unfortunately, the organization is not able to organize a MEC Poker Open in April 2022. Casino de Spa is not able to get a sufficient number of croupiers, because many of them have started to do other work during the corona pandemic. For a casino that does not have a large established poker room with its own croupiers, it is extremely difficult to get enough staff for a poker festival like the MEC Poker Open at this time.

Players who purchased or won a ticket for the April 2020 live edition have received an email about what will happen to their ticket or package.

PREPERATION FOR OCTOBER EDITION

The organization is very sorry that it is not possible to organize a MEC Poker Open in April, but is now focusing on a new edition of the MEC Poker Open in October this year. As soon as more information is available we will inform you.

Geen MEC Poker Open in april

Helaas gaat het de organisatie niet lukken om een MEC Poker Open te organiseren in april 2022. Casino de Spa kan niet aan voldoende croupiers komen, omdat velen van hen ander werk zijn gaan doen gedurende de corona pandemie. Voor een casino die niet over een grote vaste pokerroom beschikt met eigen croupiers is het in deze tijd extreem moeilijk om voldoende personeel te krijgen voor een pokerfestival als de MEC Poker Open.

Spelers die een ticket gekocht of gewonnen hebben voor de live editie van april 2020 hebben een e-mail ontvangen over wat er met hun ticket of pakket gebeurt.

VOORBEREIDING OKTOBER EDITIE

De organisatie vindt het enorm jammer dat het niet gaat lukken om in april een MEC Poker Open te organiseren, maar focust zich nu op een nieuwe editie van de MEC Poker Open in oktober van dit jaar. Zodra hier meer over bekend is, brengen we jullie hiervan op de hoogte.

MEC Poker Open Online in november afgelast

Helaas komt er toch geen online editie van de MEC Poker Open in de maand november. Reden hiervoor is dat de contractverlenging met Bwin op het laatste moment niet doorgaat, waardoor de MEC Poker Open geen online evenement kan organiseren.

“Onze voorkeur ging uit naar een fysieke MEC Poker Open,” vertelt mede oprichter van de MEC Poker Open Mathijs Jonkers. “Helaas bleek dat nog erg onzeker. Maatregelen in Nederland en België zijn pas in de laatste weken versoepeld, waardoor de voorbereiding van de MEC Poker Open bemoeilijkt werd. Daarom wilden we graag en online variant organiseren. Het zag er lang naar uit dat het sponsorcontract met Bwin verlengd zou worden, maar helaas is dit niet het geval. Hierdoor heeft de MEC Poker Open momenteel geen sponsor waar het evenement online plaats kan vinden. We willen Bwin uiteraard bedanken voor de samenwerking van de afgelopen jaren en wellicht komt er in de toekomst weer een samenwerking.”

LIVE IN APRIL 2022

Meer tijd voor ons om vorm te geven aan de eerste live editie van de MEC Poker Open na corona. We kunnen niet wachten om jullie allemaal weer aan de pokertafel te zien dus zet alvast in je agenda: 21-24 April 2022!

Spelers die een ticket gekocht of gewonnen hebben voor de live editie van april 2020 hebben een e-mail ontvangen dat hun ticket of pakket doorgeschoven zal worden naar the live editie in april 2022.

MEC Poker Open Online cancelled for November

Unfortunately there will be no online edition of the MEC Poker Open in the month of November. The reason for this is that the contract extension with Bwin fell through at the last minute, which means that the MEC Poker Open cannot organize an online event.

“Our preference was for a physical MEC Poker Open,” says co-founder of the MEC Poker Open Mathijs Jonkers. “Unfortunately, that still turned out to be very uncertain. Measures in the Netherlands and Belgium were relaxed only in the last weeks, which made the preparation of the MEC Poker Open more difficult. Therefore we wanted to organize an online variant. For a long time it seemed like the sponsorship contract with Bwin would be extended, but unfortunately this is not the case. Therefore, the MEC Poker Open currently has no sponsor where the event can take place online. We want to thank Bwin for the cooperation of recent years and maybe there will be another cooperation in the future.”

LIVE IN APRIL 2022

More time for us to organize the first live edition of the MEC Poker Open after corona. Please note in your calendar: 21-24 April 2022 at Casino de Spa. We can’t wait to meet you all again!

Players who bought or won a ticket for the live edition in April 2020 will receive an email that their ticket or package will be transferred to the live edition in April 2022.

MEC Poker Open Nieuws: Online in November, LIVE in April 2022

Het is een tijdje geleden dat de Nederlander Wouter de Graaf de laatste online editie van de MEC Poker Open wist te winnen, maar het is nog langer geleden dat Domien Deconinck de laatste live editie op zijn naam schreef. Inmiddels zijn we bijna voorbij de grote pandemie en is de MEC Poker Open bijna klaar om weer live te gaan.

ONLINE EDITIE IN 2021

Helaas is het de organisatie van de MEC Poker Open, Bwin en Casino de Spa niet gelukt om op korte termijn nog een live oktober editie te organiseren. In plaats daarvan wordt er in de maand november weer een online editie georganiseerd. Meer informatie over de exacte data, de prijzenpot, satellites en meer volgt binnenkort.

LIVE IN APRIL 2022

Meer tijd voor ons om vorm te geven aan de eerste live editie van de MEC Poker Open na corona. We kunnen niet wachten om jullie allemaal weer aan de pokertafel te zien dus zet alvast in je agenda: 21-24 April 2022!

Spelers die een ticket gekocht of gewonnen hebben voor de live editie van april 2020 ontvangen een e-mail dat hun ticket of pakket doorgeschoven zal worden naar the live editie in april 2022.

MEC Poker Open News: Online in November, LIVE in April 2022

It’s been a while since Dutchman Wouter de Graaf won the latest MEC Poker Open Online and it’s been even longer since Domien Deconinck won the latest live edition at Casino de Spa. Meanwhile we’re almost past a big pandemic and is the MEC Poker Open almost ready to go live once again.

 

ONLINE EDITION IN 2021

Sadly, the MEC Poker Open organization, Casino de Spa and Bwin were not ready to launch a live edition in October because of the short notice of this event. That’s why there’s decided to organize another online edition in the month November. More information about the exact date, the guarantee, satellites and more will be announced soon.

 

LIVE IN APRIL 2022

More time for us to organize the first live edition of the MEC Poker Open after corona. Please note in your calendar: 21-24 April 2022 at Casino de Spa. We can’t wait to meet you all again!

Players who bought or won a ticket for the live edition in April 2020 will receive an email that their ticket or package will be transferred to the live edition in April 2022.

4-way deal in $109 Highroller

Yesterday the final day of the $109 Highroller was played! There were 34 players who qualified for the final battle, which could be followed via a livestream all evening! Would you like to see the footage again?

All players ITM, 4-way deal at the end

All players who started Day 2 were guaranteed the min-cash worth $188.40. After about 3 hours of play, we were ready for the final table. Here, Calvin Swanenberg in particular distinguished himself. He had accumulated almost 14 million chips by the time he reached the final 4 players.

After a few hands, the remaining 4 players decided to discuss a deal. In the end, this was done after (most likely) using an ICM calculator. This meant that the title went to chip leader Calvin Swanenberg!

Next edition MEC Poker Open

This MEC Poker Open Online was a special edition. We are again very grateful that we were able to organise a pleasant poker experience despite the corona troubles. For this we thank our main sponsor Bwin, but of course also all the players who took part in the event.

We know that most of you would love to play at Casino de Spa again next time. Unfortunately, we cannot guarantee this yet, so we will keep you updated on the next MEC Poker Open via the website and social media.

Whether the next edition will be live or online, put 14-18 October 2021 in your agenda just to be sure 😉

4-way deal in $109 Highroller

Gisteren werd de finaledag van de $109 Highroller gespeeld! Er waren 34 spelers die zich gekwalificeerd hebben voor de eindstrijd, die de hele avond te volgen was via een livestream! Wil je graag de beelden terugzien?

Alle spelers ITM, 4-way deal aan het eind

Alle spelers die aan de start van Dag 2 verschenen waren verzekerd van de min-cash ter waarde van $188,40. Na zo’n 3 uur spelen waren we toe aan de finaletafel. Hier onderscheidde met name Calvin Swanenberg zich. Bij de laatste 4 spelers had hij bijna 14 miljoen chips bij elkaar verzameld.

Na een aantal handen te hebben gespeeld besloten de overgebleven 4 spelers een deal te bespreken. Uiteindelijk werd deze beklonken na (hoogstwaarschijnlijk) het gebruik van een ICM calculator. Dit betekende dat de titel dan ook naar chipleader Calvin Swanenberg ging!

Volgende editie MEC Poker Open

Deze MEC Poker Open Online was een bijzondere editie. We zijn wederom erg dankbaar dat we ondanks de corona perikelen toch nog een plezante poker ervaring hebben kunnen organiseren. Hiervoor danken wij onze hoofdsponsor Bwin, maar uiteraard ook alle spelers die meegespeeld hebben.

We weten dat de meesten van jullie het liefst weer in Casino de Spa spelen aankomende editie. Helaas kunnen we hier nog geen zekerheid over bieden dus we houden jullie de komende tijd op de hoogte  van de ontwikkelingen rondom de MEC Poker Open via de website en social media.

Of de volgende editie nu live of online georganiseerd gaat worden, zet 14 t/m 18 oktober 2021 voor de zekerheid maar vast in agenda 😉

Conclusion $109 Highroller | LIVE 6.45pm

85 entries in Day 1C

The final starting day of the $109 Highroller of the MEC Poker Open Online was played yesterday. There were 85 entries in Day 1C, bringing the total number of entries for the Highroller to 195 entries. This means that the guaranteed prize pool of $15k was well exceeded, reaching $19,500!

12 players from 1C to Day 2

At the end of level 18, 13 players remained. Among them are 3 Belgians and 9 Dutch. 🇳🇱Ronald Tilma finished on top with 1,064,169 chips. He also won the Highroller last time out. Will he prolong his title tonight? He’ll be facing some tough competition, as new Main Event winner 🇳🇱Wouter de Graaf has also qualified for Day 2 with over 1 million in chips.

🇳🇱Jacco Palte had already qualified for Day 2, but he strengthened his position by finishing the day with almost twice as many chips as he had on the previous starting day (578,858). This brings the total number of players for Day 2 to 34 players.

34 players to Day 2! Watch LIVE from 6.45pm

Day 2 of the $109 Highroller will take place tonight at 7pm. All 34 players are already guaranteed the min-cash worth $188.40. For the number 1, there is $3,947.39 waiting to be cashed!

The average stack for the start of Day 2 is currently 566,211. Day 2 starts with the 7/14k (1.75k) blind level, so there is still plenty of room to play with over 40 big blinds.

Livestream from 6.45 pm + $11 Rail Tournament

Tonight you can watch the livestream of Day 2 at 18:45! Thanks to a 10-minute delay on the tournament, you will be able to watch the players’ cards, which will make following the game even more fun. The stream will feature expert commentary from Roy van Boven and Milko van Winden. Besides their analyses, they will also have some fun contests with which you can win goodies from Bwin! 

You can follow the stream via the button below or via the Twitch channel of Bwin.

$11 Rail Tournament with special (extra) prize for the winner

Want to play a fun tournament while watching the live stream? Play the $11 Rail Tournament ($750 guaranteed prize pool). The winner of this tournament not only wins a nice amount of money but also a nice Bwin poker set.

Ontknoping $109 Highroller | LIVE 18.45u

85 entries in Dag 1C

Gisteren werd de laatste startdag van de $109 Highroller van de MEC Poker Open Online gespeeld. Er werden 85 entries gedaan in Dag 1C waardoor het totaal aantal entries voor de Highroller uitkomt op 195 entries. Hiermee is de gegarandeerde prijzenpot van $15k ruim overschreden en komt uit op $19.500!

12 spelers van 1C naar Dag 2

Aan het einde van level 18 waren er nog 13 spelers over. Onder hen zijn 3 Belgen en 9 Nederlanders. 🇳🇱Ronald Tilma eindigde bovenaan met 1.064.169 chips. Hij wist de vorige editie ook al de Highroller te winnen. Gaat hij zijn titel vanavond prolongeren? Hij heeft in ieder geval geduchte tegenstanders, want ook de kersverse Main Event winnaar 🇳🇱Wouter de Graaf heeft zich geplaatst voor Dag 2 met meer dan 1 miljoen chips.

🇳🇱Jacco Palte had zich al eerder gekwalificeerd voor Dag 2, maar verstevigde zijn positie door nu met bijna 2x zoveel chips de dag af te sluiten als zijn vorige startdag (578.858). Hierdoor komt het totaal aantal spelers voor Dag 2 uit op 34 spelers.

34 spelers naar Dag 2! LIVE te volgen vanaf 18.45 uur

Vanavond om 19.00 uur vindt Dag 2 van de $109 Highroller plaats. Alle 34 spelers zijn al verzekerd van de min-cash ter waarde van $188,40. Voor de nummer 1 ligt er een bedrag van $3.947,39 klaar!

De gemiddelde stack voor de start van Dag 2 bedraagt momenteel 566.211. Dag 2 begint met het blindlevel 7/14k (1.75k) en zo is er met ruim 40 big blinds nog voldoende speelruimte.

Livestream vanaf 18.45 uur + $11 Rail Toernooi

Vanavond kun je om 18.45 uur naar de livestream van Dag 2 kijken! Dankzij een beeldvertraging op het toernooi van 10 minuten kun je meekijken met de kaarten van de spelers waardoor het volgen van het spel nog leuker wordt. De stream wordt voorzien van deskundig commentaar van Roy van Boven en Milko van Winden. Zij zullen naast hun analyses ook een aantal leuke prijsvragen stellen waarmee je leuke goodies van Bwin kunt winnen! 

Je kunt de stream volgen via onderstaande button of via het Twitchkanaal van Bwin.

$11 Rail Toernooi met speciale (extra) prijs voor de winnaar

Wil je tijdens het volgen van de livestream ook nog een leuk toernooi spelen? Speel dan mee met het $11 Rail Toernooi ($750 gegarandeerde prijzenpot). De winnaar van dit toernooi wint niet alleen een mooi bedrag, maar ook nog eens een mooie Bwin pokerset.

Scroll to top